مکانیکال و مخازن

  • Spherical Tanks

  • Atmospheric Tanks

  • Mechanical Equipment

  • Rotating Equipment

دیگر کالاهای قابل ارایه

ابزار دقیق
شیرآلات
فلنج ها
لوله و اتصالات
آنالیزورها