ارتباط توکان با لجستیک های بین المللی تضمین می کند که کالاهای درخواستی در زمان مقرر، با اسناد و گواهینامه های استاندارد بین المللی و کنترل کیفیت مورد تایید شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی در مکان مقرر به دست شما خواهد رسید.

لجستیک